Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid​

We besteden veel zorg aan het up-to-date houden van de informatie op onze website. Hoewel we secuur zijn bij het plaatsen van informatie, eventuele typo’s of vergissingen kunnen helaas niet altijd worden voorkomen.

Luz Verde is niet aansprakelijk voor en/of niet gebonden aan zulke fouten en vergissingen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen zonder daarover een mededeling te doen.

Auteursrechten​

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de website liggen bij Luz Verde. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luz Verde, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

20210901