Over Luz Verde

Zeker en verzekerd

Ga vooral zeker en verzekerd op reis!

We willen je graag een onbezorgde reis laten beleven. Wat voor ons betekent dat naast een interessante en ontspannende inhoud ook de randvoorwaarden goed geregeld moeten zijn.

Als je individueel of als groep een reis of retreat via Luz Verde boekt of laat organiseren kan je er van op aan dat we samenwerken met verantwoordelijke en verzekerde gidsen, vervoerders en accommodaties. En dat wij zelf ook op alle vlakken goed verzekerd zijn. Hier lees je hoe we dit geregeld hebben.

logo VvKR

Gebundelde expertise en ervaring

We zijn aangesloten bij de belangenvereniging voor kleinschalige reisorganisaties, de VvKR. Zo wisselen we met 397 andere specialisten onderling ervaring en deskundigheid uit en blijven goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Voor jullie zekerheid en de onze hebben we een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties bij AON.
Natuurlijk blijft het heel belangrijk zelf ook een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Ga zeker en verzekerd op reis!

Hoe verloopt het boeken?

Nadat je van Luz Verde een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van STO Garant een e-mail met een link naar de betaalpagina. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt.

 

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald moet te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Deze manier van betalen lijkt enigszins omslachtig, maar op deze manier is het voor alle partijen goed geregeld.

 

De STO reisgarantie is ook van toepassing op Belgische reizigers.

Cádiz

Garantie geregeld


De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kan je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Luz Verde gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die je betaling waarborgt tot na afloop van je boeking. Als reiziger betaal je het boekingsbedrag niet aan Luz Verde maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.


De dag na afloop van je boeking wordt je boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Luz Verde. Mocht Luz Verde voor het einde van je boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt je boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO).
STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat je je boekingsbedrag terugkrijgt, je boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van je boeking kunt reizen.


Hiermee heeft Luz Verde zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Luz Verde niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943


De procedure
Je ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de reis betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.


De garantieregeling kan je hier downloaden.

Ruimte voor iedereen